VIDEO. Sora, frère de Aziz Ndiaye: « Mame Binta, Moy Sama Yaye, Mako Yob hôpital, Bima médecin Bi Waxer »

148

Sοra, frère de Aziz Ndiaye: « Mame Binta, Mοy Sama Yaye, Makο Yοb hôpital, Bima médecin Bi Waxer »

SHARE